تبلیغات
وبلاگ علمی صنعتی - درباره مدیر وبلاگ رضاکیانی

فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش می ‏طلبند

نام و نام خوانوادگی :  رضا کیانی

سمت : مدیر کنتر ل کیفیت ، تضمین کیفیت و مدیر کیفی آزمایشگاه شرکت پارس شعاع توس 

پروانه : کارشناسی استاندارد رشته تخصصی برق و الکترونیک ( نظارت و تدوین استانداردهای ملی )

مدرک :  کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد

سوابق کاری : بیش از 12 سال فعالیت در صنعت ، مدرس موسسه آموزش عالی و دانشگاه صنعتی سجاد- تدوین 8 استاندارد ملی در زمینه روشنایی و ایمنی پرتو زیستی 

رزومه کاری