فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش می ‏طلبند

نمونه برداری و بازرسی نمونه گیری

نویسنده :رضا کیانی
تاریخ:شنبه 26 اسفند 1391-01:54 ب.ظ

نمونه برداری و بازرسی نمونه گیری

از آنجا که همکاران محترم با مسئله نمونه برداری و بازرسی های پس از آن دسته و پنجه نرم می کنند و یکی از مسائل مهم صنایع را تشکیل می دهد برآن شدم تا توضیحاتی راجع به آن جمع آوری نمایم . ابتدا باید تعریف نمونه برداری را بدانیم .


نمونه برداری : از داده های حاصل از اندازه گیری های مختلف ، به منظور حفظ استاندارد های محصول و کنترل کیفیت آنها استفاده می گردد درواقع این داده ها وضعیت فرایند تولید را بازگو می کنند .این داده ها از اندازه گیری روی نمونه هایی از کل مجموعه انجام می گیرد که نتایج آن به کل مجموعه تعمیم داده می شود .نمونه گیری چیزی است که به منظور معینی از یک مجموعه برداشته شود .

نمونه گیری می تواند از خط تولید باشد که در این صورت فرض می شود که جمعیت در فرایند ساخت تحت شرایط ثابت تولید می شوند در این حالت تعداد اقلام در فرایند ساخت بی نهایت محسوب می شودو در نتیجه آن را جمعیت نامحدود گوییم .در اینجا منظور تصمیم گیری برای روش های بعدی فرایند تولید با توجه به نتایج داده های حاصل از اندازه گیری  نمونه هاست . در این حالت داده های جمع آوری شده همگی مشابه نیستند و همواره پراکندگی در آنها ظاهر می گردد که دلایل بی شماری برای این پراکندگی وجود دارد .در این حالت داده ها دارای توزیع فراوانی خواهند بود و چندین روش برای محاسبه توزیع فراونی و جود دارد . در این حالت ها چون جمعیتها توزیع فراوانی دارند حتما باید به طریق تصادفی نمونه برداری شود .

نمونه گیری همچنین می تواند از یک مجموعه تولید ، که یک بهر قلمداد می شود انجام گیرد این نوع جمعیت به جمعیت محدود موسوم است .در اینجا هدف بازرسی و ارزیابی کیفیت می باشد .برای ارزیابی یک بهر ، باید توزیع فراوانی آن را تخمین زد البته چون امکان ارزیابی تمام بهر وجود ندارد باید نمونه گیری صورت گیرد که باید دارای شرایط زیر باشد :

1-    صحیح  باشد   

2-    قابل اعتماد باشد

3-    سریع انجام گیرد

4-    و اقتصادی باشد

البته باید توجه داشت که داده هایی که از طریق نمونه برداری بدست می آیند با داده های خود بهر متفاوتند اما می توان  میانگین ، واریانس و انحراف استاندارد نمونه هارا  ، میانگین ، واریانس و انحراف استاندارد جمعیت درنظر گرفت .

نمونه برداری تصادفی :

معنی نمونه برداری تصادفی این است که باید طوری نمونه گیری انجام گیرد که هر عضو جمعیت بدون توجه به ظاهر یا مکان قراری گیری ، ازاحتمال مساوی برای انتخاب شدن در نمونه برخوردارباشد .البته نمونه برداری به این شکل در برخی موارد بسیار مشکل می باشد و باید نمونه برداری را از نوارهای انتقال یا از بهرهای در حال انتقال در فرایند تولید انجام داد .

نمونه برداری به روش های زیر انجام می گیرد : 

1-    نمونه برداری تصادفی : این روش یک نمونه برداری ساده از کل جمعیت است و درمواردی که اطلاعات مقدماتی ازروش ها یا آمار در دسترس نباشد از آن استفاده می گردد .اگر نمونه برداری از یک جمعیت در فواصل زمانی مساوی برداشته می گردد نمونه برداری سیستماتیک است  .

2-    نمونه برداری دو مرحله ای : در مرحله اول یک بهر مقدماتی از بهر اصلی برمی داریم و آن گاه در مرحله دوم ، نمونه های ثانوی را از نمونه های انتخاب شده مقدماتی برمیداریم .این روش معمولا در کارخانه استفاده می شود .

3-    نمونه برداری طبقه بندی شده : بهر را به چندین طبقه تقسیم بندی می کنیم و از هر طبقه آن نمونه برداری می کنیم باید از هر طبق به طریق تصادفی نمونه برداری کرد .

4-    نمونه برداری دسته بندی شده : در کارخانه هایی که از فراورده نمونه گیری می کنند از این روش استفاده می شود که باید بهر با توجه به خصوصیات آن به دسته هایی طبقه بندی شوند.

5-    نمونه برداری انتخابی : برای تعیین مقدارمیانگین بهر به جای این که نمونه ای برداریم که نماینده کل بهر است میتوان نمونه ای از قسمت خاصی از آن برداشت که کل بهر براساس آن ارزیابی می شود.

تا حالا مشخص گردید که تمونه گیری را به چه روش هایی می توانیم انجام دهیم اما تعداد نمونه ها و ارزیابی نتایج داده های حاصل از اندازه گیری آنها را تحت عنوان بازرسی نمونه گیری در زیر توضیح می دهم :

 بازرسی نمونه گیری :

برای بازرسی نمونه گیری و کسب نتایج مورد نظر روش استاندارد ارتش آمریکا (MIL-STD-105D) را توضیح می دهم .این استاندارد توسط ارتش آمریکا برای بازرسی اقتصادی فراورده های تولیدی تهیه گردید .خصوصیات این استاندارد این است که:

 این استاندارد طرفدار خریدار است  روش های تعدیل شده شدت بازرسی فوق العاده پیچیده هستند  شرایط برای تغییر به بازرسی کاهش یافته و در برخی موارد محدود شده وجود دارد .- ریسک خریدار با بازرسی کاهش یافته زیاد می گردد.- دراین روش حد کیفت برابر مقدار AQL یعنی حد کیفیت قابل قبول گذاشته شده است .

AQL حد بالای درصد اقلام معیوب قابل قبول با توجه به قابلیت فرایند تولید است .شدت بازرسی به نرمال، کاسته شده و تنگتر شده و با منحنی مشخصه عملکرد مطابق شکل نشان داده می شود .


معمولا سه سطح بازرسی وجود دارد که ارتباطی با شدت بازرسی ندارد در برخی موارد سطح چهارمی هم وجود دارد  .هرچه سطح بازرسی پایین تر باشد حجم نمونه گیری کم تر می شود .قواعد زیر را برای انتخاب سطح بازرسی باید رعایت گردد :

1-    سطح بازرسی I: هنگامی که هزینه بازرسی نسبتا بالاباشد

2-    سطح بازرسیII: در موارد عادی

3-    سطح بازرسی III: هنگامی که هزینه های بازرسی پایین است .

4-    سطح بازرسی S1  تا S4 : هنگامی که هزینه آزمایش مخرب بالاست

روش بازرسی :

گام اول :  سطح کیفیت را مشخص کنید .

گام دوم : AQL را تعیین کنید ( درصد اقلام معیوب قابل قبول )

گام سوم : سطح بازرسی را تعیین کنید

گام چهارم : روش بازرسی نمونه یا نوع طرح را تعیین کنید

گام پنجم : شدت بازرسی را تعیین کنید

گام ششم : ترکیب و اندازه بهر که باید بازرسی شود را تعیین کنید

گام هفتم : شدت روش بررسی نمونه با طرح را ( با استفاده از جداول مناسب ) تعیین کنید .

گام هشتم : نمونه ها را بردارید

 گام نهم : هریک از نمونه ها را بررسی کنید

گام دهم : تعیین کنید که آیا بهر بازرسی شده باید پذیرفته شود با رد گردد .

گام یازدهم : بهر را مجددا بازرسی کنید

گام دوازدهم : نتایج بازرسی را ثبت کنید .

اگر هنگام بازرسی با این روش تعدیل صورت نگیرد از کلیه مزایای استاندارد بهرمند نخواهید شد نخست باید بازرسی نرمال انتخاب گردد اگر در یک بازرسی 2 بهر از 5 بهر انتخاب شده رد گردند به بازرسی تنگتر شده روی آورید در این حالت اگر 5 بهر متوالی در بازرسی اول قبول شوند به بازرسی نرمال برگردید .و اگر آخرین 10 بهر متوالی بعد از بازرسی نرمال پذیرفته شده باشند و یا اگر تعداد اقلام معیوب درنمونه ها کمتر از حد مشخص شده باشند به بازرسی کاسته شده تغییر دهید .هنگام استفاده از بازرسی کاسته شده حتی اگر یک بهر مردود شد به بازرسی نرمال برگردید .

به پیوست جدول سطوح بازرسی و جداول اصلی برای بازرسی آمده است


با توجه به تعداد بهر و سطح بازرسی ، حرف لاتین مربوطه را در جداول پیوست پیدا نموده و تعداد نمونه ها و همچنین عدد های ردی و قبولی بدست می آید .

جداول 

نویسنده : رضا کیانی

منبع : کتاب راهنمای کنترل کیفیت  کاآروایشی کاوا  ترجمع دکتر زارع مهرجردی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
miysam ghasemi
چهارشنبه 16 دی 1394 08:15 ب.ظ
سلام
خیلی ممنون از توضیحات شما
بسیار عالی بود
احسان
جمعه 12 دی 1393 10:45 ق.ظ
سلام میشه منو راهنمایی کنید؟ ازmild-std-105d میشه برای بازرسی یک محموله ی یک تنی سیلیس فله ای استفاده کرد؟ برای محموله سیلیس باید میزان آهن آزادش رو بررسی کنیم ک باید از یک مقدار خاصی کمتر باشه
میشه راهنماییم کنین؟
جمعه 28 تیر 1392 03:16 ب.ظ
عالی بود آقای مهندس.
رضا کیانی
شنبه 26 اسفند 1391 03:15 ب.ظ
خیلی متشکرم از لطف شما


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات